Kylteknik och isackumulering

Ett viktigt verksamhetsfält är kylteknik, framförallt isackumulering.

Köldbäraren Freezium™ (kaliumformiat) som tillverkas av Eastman Chemical Company och isackumuleringstankarna som tillverkas av Tankki Oy, båda har Stainless Engineering AB som svensk distributör.

Laddningen av is kan med fördel ske vid tider då elnätet är mindre belastat och därigenom sänka driftskostnaderna..

Tankki Oy har levererat ca 160 isackumuleringtankar till mejerier främst i Finland och Tyskland men även till Sverige (Arla i Visby), Frankrike (Danone), Japan, Indien och Västindien. En annan kundgrupp är hotell och kontorsfastigheter som kan sänka sina driftskostnader avseende inneklimat (AC).

 

Mer detaljerad information gällande ekonomi och en termodynamisk konsekvensanalys vid val av köldbärare. Klicka här.

 

Mer information/offertförfrågan, klicka här.

 

Referenslista, isackumuleringstankar

Marknad/land

Tyskland

Finland

Indien

Sverige

Österrike

Estland

Italien

Japan

Costa Rica

Frankrike

Rylsand

Slovenine

Spanien                                                        

Summa

Antal

40

28

15

5

3

2

2

2

1

1

1

1

         1

102

Mobil, komplett plugin isackumuleringscentral i en 20-fots container.