Halkbekämpning

Som distributör i Sverige för Eastman Chemical Company marknadsförs halkbekämpningsmedlen Clearway™ och Meltium™ (halk- och vägdammsbekämpning). De aktiva komponenterna för flytande produkt är Kaliumformiat (myrsyra) och Kaliumacetat (ättikssyra) och Natriumformiat för granulatet.

Refenser: T ex Stenungsunds raffinaderiområde, Waxholms Hotell, Siemens Gamesas vindkraftparker m fl.

Meltium™ används som avisningsmedel på vingarna.

Clearway används sedan många år på flygfält i Sverige och utomlands

Meltor™ är vår applikator och lastar 100 liter. Sprutbommen är ca 2 m och vid sidan finns också ett spjut med dysa och 4 meter slang för punktbehandlingar. Batteri, laddare och elpump medföljer.

Meltor™ är lämplig att använda på gångvägar, trottoarer m fl små ytor.

Referenser: T ex Ängelholm-Helsingborg flygplats och Volvo Buss Borås.